Que son as Boas Prácticas TIC´s e STEM?

É un proxecto que consistiu en facer unha selección durante o ano 2023 das organizacións máis salientables nas novas tecnoloxías, o talento STEM e a investigación científica que estivesen relacionadas co Concello de Santiago.

A partir de aquí desenvolvéronse unha serie de materiais didácticos que puxesen en valor estas prácticas e axudasen a compartir dito coñecemento tanto co resto de organizacións, coma cos centros educativos de Compostela.

Materiais resultantes dos proxecto

Catálogo de Boas Prácticas

Vídeos das Boas Prácticas

Videoxogo sobre as Boas Prácticas

Guía docente sobre as Boas Prácticas